{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در گفت و گو با "اقتصاد هنر آنلاین" بررسی شد؛

سینمای ایران سال‌هاست میانِ آنچه "سینمای بدنه" (یا صنعت سینما) و "سینمای هنری" خوانده می‌شود، در حرکت است. از سویی…

عناوین بیشتر