{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در حالی که بسیاری از شهرها بدنبال انتخاب و یا ساخت المان هایی هستند که بتوانند از آن بعنوان نماد شهری استفاده کنند ،سمنان از دوران قاجار تا به امروز ارگ را بعنوان نمادی برای خود تعیین کرده است و در حال حاضر نیز اهمیت این نماد در بافت شهری و نشانه ها دیده می شود .

 

 

کد خبر: ۳۷۵۵۰۸
منبع : ایرنا
ارسال نظر