{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

توجه شما را به تصایری از بزرگترین پله های جهان که پاهای گردشگران را می لرزاند جلب می کنیم.

کد خبر: ۳۴۱۸۱۲
ارسال نظر