{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 278394

اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

سه محصول مهم وارداتی به کشور ذرت، کنجاله سویا و جو است. این سه نهاده که بر اساس آمار گمرک جزء اقلام عمده وارداتی به کشور هستند تقریبا از نیمه سال گذشته رشد قیمت قابل توجه ای داشته اند. همراه با رشد قیمت نهاده های دامی هزینه تمام شده تولید نیز افزایش یافته است و بر همین اساس مرغداران همواره خواستار افزایش قیمت هستند به نحوی که قیمت منطقی برای هر کیلو گرم مرغ را بیش از ۹ هزار تومان می دانند و معتقدند کمتر از این قیمت زیان آن‌ها را به همراه دارد. اما، افزایش قیمت نهاده های واراتی چقدر بوده و هم اکنون مرغداران و دامدارن هر کیلو گرم از نهاده های وارداتی را به چه قیمتی می‌خرند؟

اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ نهاده دامی ذرت از کشورهای برزیل، اوکراین و روسیه وارد می‌شود. قیمت هر کیلوگرم ذرت کف بندر در شهریور ماه سال 96 ، 8 هزار و 122 تومان بود، در حال حاضر (22 خراد ماه جاری)  با قیمت 11 هزار و 236 تومان عرضه می‌شود. افزایش قیمت ذرت در بازه زمانی 9 ماهه از شهریور 96 تا خرداد جاری بیش از 3 هزار و 114 تومان بوده است.

نهاده دامی کنجاله سویا از کشور آرژانتین وارد می‌شود. قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا کف بندر در شهریور ماه سال 96 ، 14 هزار و 155 تومان بود، در حال حاضر ( 22 خراد ماه جاری) با قیمت 24 هزار و 427 تومان عرضه می‌شود. افزایش قیمت کنجاله سویا در بازه زمانی 9 ماهه از شهریور 96 تا خردادجاری بیش از 10 هزار و 272 تومان در هر کیلو گرم بوده است.

نهاده دامی جو از کشور روسیه وارد می‌شود. قیمت هر کیلو گرم جو کف بندر در شهریور ماه سال 96 ، 9 هزار و 794 تومان بود، در حال حاضر (22 خراد ماه جاری)  با قیمت 10 هزار و 423 تومان عرضه می‌شود. افزایش قیمت ذرت در بازه زمانی 9 ماهه از شهریور 96 تا خردادجاری بیش از 628 تومان بوده است.

به گفته کارشناسان برای تعیین قیمت هر کیلوگرم نهاده دامی برای مرغداران باید 1500 تا 1600 تومان هزینه حمل و نقل از بندر را نیز در نظر گرفت تا قیمت واقعی آن ها بدست آید.

55555555555555

ارسال نظر