{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 229223

مجری طرح چغندر قند و شکر وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن شکر امسال تولید شود.

علیرضا یزدانی گفت: امسال تولید شکر در مقایسه با پارسال ۱۰۰ هزار تن افزایش یابد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی با بیان اینکه کشت پاییزه چغندر قند از سیاست های مهم وزارت جهاد کشاورزی در استفاده از آب سبز و یا آب باران است، اظهار کرد: پاییز امسال نزدیک به ۱۷ هزار هکتار به کشت چغندر اختصاص خواهد یافت.

یزدانی با تاکید بر اینکه توسعه کشت بهاره چغندر قند به علت کمبود منابع آب در دستور کار قرار ندارد، پیش بینی کرد که امسال از مجموع کشت پاییزه و بهاره بیش از هفت میلیون تن چغندرقند تولید شود که رکورد جدیدی خواهد بود.

وی میزان تولید چغندرقند در سال گذشته را شش میلیون تن بیان کرد.

مجری طرح چغندرقند و شکر معاونت امور زراعت در مورد کشت بهاره گفت : در کشت بهاره این محصول بیشتر موضوع بهره وری آب با روش های بهزراعی، کشت نشایی و توسعه سیستم های نوین آبیاری دنبال می شود.

وی افزود: تاکنون سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن چغندرقند بهاره تحویل کارخانه های قند شده است.

یزدانی خاطرنشان کرد: امسال در ۱۲ استان کشور، کشت پاییزه چغندرقند انجام می شود و بیشترین سهم کشت مربوط به استان خوزستان است.

وی با بیان اینکه تاکنون در ۱۷ هزار هکتار با کارخانه های قند قرار داد بسته شده است، گفت: کشت پاییزه در ۱۴ هزار هکتار اراضی انجام شده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری