{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 320155

عملکرد تولید برگ سبز و چای خشک سال ۱۳۹۷ منتشرشد ؛ در این مدت بیش از ۲۵ هزار تن چای خشک تولید شده که در مقایسه با سال قبل حدود ۴هزار تن برابر با ۴ درصد افزایش یافته است.

به گزارش اقتصادآنلاین ، عملکرد تولید برگ سبز و چای خشک سال 1397 منتشرشد، در این مدت حدود 113 هزار تن برگ سبز چای تولید شده که بیش از 4 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. در این مدت همچنین بیش از 25 هزار تن چای خشک تولید شده که در مقایسه با سال قبل حدود هزار تن بیشتر است.

جدول 1. عملکرد تولید برگ سبز و چای خشک سال 1397

سال

تولید برگ سبز (کیلوگرم)

تولید برگ سبز (تن)

تولید چای خشک (کیلوگرم)

تولید چای خشک (تن)

1397

112,736,314

112,736

25,365,670

25,366

1396

108,190,099

108,190

24,342,772

24,343

 
  • بر اساس اطلاعات جدول (1)، در سال 1397، حدود 112,736 تُن برگ سبز چای تولید و خریداری شد که نسبت به سال گذشته با 108,190 تُن، حدود 2/4 درصد افزایش یافته است.
  • بر اساس اطلاعات جدول (1)، در سال 1397، حدود 25,366 تُن چای خشک تولید شد که نسبت به سال گذشته با 24,343 تُن، میزان تولید چای خشک نیز حدود 2/4 درصد افزایش یافته است.
  • میزان برگ سبز «درجه یک» خریداری شده برابر با 39,983 تُن بود که حدود 5/35 درصد از میزان کل برگ سبز خریداری شده را تشکیل می­دهد.
  • میزان برگ سبز «درجه دو» خریداری شده برابر با 72,753 تُن بود که حدود 5/64 درصد از میزان کل برگ سبز خریداری شده را تشکیل می­دهد.
ارسال نظر