{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین عنوان شد:

رییس شورای تامین دام کشور گفت: قصابان برای سود بیشتر خرید دام های ریز را جایگزین دام های درشت کرده اند که این اقدام آن ها پرواربندان را دچار مشکل کرده است.

اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ منصور پوریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه تغییر ذائقه قصابان در خرید به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز اتفاق افتاده است، اظهار کرد: دام های ریز میزان چربی پایین تری دارند و سود بیشتری را نصیب قصابان می کنند، اما با توجه به سیستم پرواربندی در ایران این چرخش ذائقه زیان دامداران را در پی داشته است.

وی یادآرو شد: به دلیل رکود در بازار گوشت قرمز داخلی بیشتر دام ها در دامداری ها در اوزان بالا هستند.

به گفته پوریان؛ قصابان با این ترفند دام های سنگین را با قیمت پایین تری می خرند تا سود بیشتری را برای خود رقم بزنند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هر کیلوگرم دام زنده از دامدارن 24 هزار تومان خریداری می شود، افزود: با توجه به هزینه تولید قیمت منطقی خرید هر کیلوگرم دام از دامداران حداقل باید 25 هزارتومان باشد تا دامدار زیان نکند.

رییس شورای تامین دام کشور قیمت عرضه هر کیلوگرم دام زنده در میادین توسط چوبدارها را 27 تا 29 هزار تومان عنوان کرد.

پوریان آخرین قیمت هر کیلوگرم لاشه دام داخلی در بازار مصرف را 57 تا 58 هزارتومان، گوشت گوسفند گرم وارداتی را 38 هزار تومان، ران گوسفند منجمد وارداتی را 40 هزار تومان و سردست گوسفند منجمد وارداتی را 37 هزار تومان اعلام کرد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری