{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 399299

در این مجمع قرار است درباره افزایش سرمایه ۴۵۰درصدی از محل سود انباشته تصمیم گیری شود. این افزایش سرمایه ۵۴میلیاردتومانی صرف اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش خواهد شد.

Capture

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری