{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 399140

میزان فروش «فلوله» در ۶ ماه نخست سال جاری ۸۳میلیاردتومان به ثبت رسید که این مقدار ۱۴درصد بالاتر از فروش در دوره مشابه سال گذشته بود. از سویی دیگر این شرکت موفق شد در نیمه ابتدایی سال قبل، ۹۸۸میلیون تومان سود خالص کسب کند که این رقم ۶۳درصد افت کرد و در ۶ماه نخست امسال به ۳۶۲میلیون‌تومان رسید.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری