{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 398775

«اپرداز» از ابتدای فروردین تا پایان مهر امسال به طور میانگین در هر ماه ۱۵میلیارد و۵۸۶میلیون‌تومان تومان درآمد کسب کرد که این رقم ۱۴۲میلیون‌تومان بیش‌تر از درآمد کسب شده درآبان ماه بود. لازم به ذکر است درآمد شرکت مذکور در مقایسه آبان امسال و پارسال شاهد رشد ۲۸درصدی بود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری