{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 396897

شرکت سیمان شمال طی آبان سال جاری، حدودا ۱۵میلیاردتومان درآمد داشت، این در حالی است که رقم مورد اشاره در هفت‌ماه نخست سال‌جاری به طور متوسط در هر ماه ۲۰میلیاردتومان رقم خورد. همچنین تناژ فروش این شرکت ماه قبل، تقریبا ۷۹هزارتن بود که نسبت به هفت ماه پیش از آن با کاهش ۳۶درصدی مواجه بود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری