{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 395362

شرکت قند لرستان در دوره ۳ ماهه منتهی به مهر سال گذشته، ۱۸میلیاردتومان فروش داشت که رقم مورد شاره با ۲۴درصد رشد در دوره مشابه امسال به ۲۲میلیاردتومان رسید. از سویی دیگر، سود خالص «قلرست» در مقایسه دوره ۳ ماهه منتهی به مهر امسال و سال گذشته، رشد حدودا چهارمیلیارد تومانی را پشت سرگذاشت. حاشیه سودناویژه نیز از ۱۵درصد طی ۳ ماه ختم شده به مهر سال گذشته به ۳۵درصد در دوره مشابه امسال رسید.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری