{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 394220

سیمان کردستان طی سال مالی ختم شده به شهریور سال گذشته، ۹۸میلیاردتومان از محصولات خود را به فروش رساند که این مقدار با ۲۶درصد رشد در دوره مشابه سال جاری به ۱۲۳میلیاردتومان رسید. لازم به ذکر است حاشیه سودناویژه «سکرد» در دوره ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سال جاری، ۳۰درصد رقم خورد در صورتی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته، ۲۰درصد بود. گفتنی است شرکت مورد اشاره در سال مالی منتهی به شهریور سال جاری، ۱۶میلیاردتومان سود خالص کسب کرد، این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل متحمل ۳۳میلیاردتومان زیان شده بود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری