{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 393950

مقدار فروش شرکت موتوژن در سال مالی منتهی به شهریور سال گذشته، ۳۱۳میلیاردتومان بود که رقم مورد اشاره در دوره مشابه امسال حدودا دوبرابر شد و به ۶۲۲میلیاردتومان رسید. لازم به ذکر است، میزان سود خالص کسب شده توسط شرکت مورد اشاره در دوره ۱۲ماهه مختوم به شهریور سال ۹۸ و ۹۷، به ترتیب ۱۸۲و ۴۸میلیاردتومان رقم خورد. گفتنی است، «بموتو» توانست در سال مالی منتهی به شهریور سال جاری به ازای هر سهم ۲۶۸تومان سود محقق کند این در حالی است که این مقدار طی دوره مشابه سال قبل، ۷۰تومان بود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری