{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 392211

سود خالص محقق شده توسط شرکت تامین مسکن جوانان در نیمه نخست امسال، ۱۸میلیارد تومان رقم خورد؛ این در حالی است که شرکت مذکور در دوره مشابه سال قبل متحمل ۱۷میلیارد تومان زیان شده بود. از سوی دیگر حاشیه سود ناویژه «ثجوان» از شروع فروردین تا انتهای شهریور سال گذشته، ۵درصد بود که در شش ماه ابتدایی سال جاری به ۴۴درصد رسید.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری