{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 392158

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه از شروع فروردین تا انتهای شهریور امسال، ۲۶میلیارد تومان زیان متحمل شد که رقم مذکور حدودا چهار برابر میزان زیان در دوره مشابه سال قبل بود. همچنین میزان زیانی که این شرکت در نیمه نخست سال۹۷ به ازای هر سهم متحمل شد، ۲ریال بود که در دوره مشابه سال جاری به ۹ریال رسید.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری