{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 392137

مقدار سود خالص تحقق یافته توسط شرکت پیمان غرب در نیمه نخست امسال نزدیک به دومیلیارد و ۵۰۰میلیون‌تومان رقم خورد، در حالی که شرکت مذکور در شش ماه نخست سال گذشته متحمل ۱۸۴میلیون تومان زیان شده بود. از سوی دیگر میزان سود خالصی که که این شرکت به ازای هر سهم در نیمه نخست امسال محقق کرد ۹۸ریال ثبت شد، در حالی که در دوره مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۷ریال زیان متحمل شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری