{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

رئیس جمهورگفت: دنبال حل مشکلات هستیم از راه معقول، اما دنبال عکس گرفتن نیستیم دنبال حل مسائل هستیم.مگر از تمام تحریم های ظالمانه دست بردارند و به حقوق ملت ایران احترام بگذارند در اون شرایط می توان فکر کرد و بر مبنای منافع ملی حرکت می کنیم.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها