{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 236788

کرباسیان:‌ نظام مالیاتی مدرن، ترمز توسعه نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درآمدهای مالیاتی کشور پارسال ۲۵ درصد افزایش یافت که تداوم این افزایش نیازمند استفاده از فناوری های روز و نیز بهبود فرهنگ مالیاتی در کشور است.

«مسعود کرباسیان» روز یکشنبه در افتتاحیه چهارمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامهای مالیاتی کشورهای اسلامی در تهران اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت نهفته در مفاهیم و نظام مالیاتی اسلامی که بر پایه مالیات ستانی عادلانه بنیان نهاد شده است، می توان به توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی کمک کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی بر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی در کشورهای اسلامی تاکید کرد و گفت: نظام مالیات ستانی اسلامی بر پایه قسط برپا شده است و وجوه اخلاقی زیست شهروندی را نیز مدنظر قرار داده است.

وزیر اقتصاد افزود: در نظام مالی اسلامی، تولید ثروت عمومی در میان آحاد مردم محور فعالیت اقتصادی است تا زیست عزتمندانه برای مردم مهیا شود که این رویکرد همان توسعه پایدار مردمی است.

وی تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت های نهفته در مفاهیم اسلامی، می توان نظام مالیات ستانی عادلانه را برای توسعه اقتصادی اسلامی کمک کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: امروز همه ما در کشورهای اسلامی به این وفاق رسیده ایم که تقویت اقتصاد ملی، گسترش شفافیت مالی، ایجاد فضای رقابتی، مبارزه جدی با فساد و توسعه حضور بخش خصوصی کشورها در عرصه اقتصادی می تواند گامی موثر در جهت پیشرفت روزافزون اقتصاد ملت های مسلمان جهان باشد و البته که توسعه کشورهای اسلامی در خدمت رفاه عمومی و برخورداری تمام شهروندان از زندگی عزتمندانه و در شان مسلمان متعلق به دنیای مدرن قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: هرچند مسئولیت اجتماعی مفهومی مدرن در کشورهای توسعه یافته به شمار می آید ولی از قرنها قبل، نظام مالیات ستانی اسلامی با روشها و دستوراتی مانند پرداخت خمس و زکات زمینه های عمل به مسئولیت اجتماعی را در زندگی فرد مسلمان مهیا کرده و از این جهت هم می توان بیان داشت که نظام مالیاتی اسلامی افق های انسانی والایی را پیش از آنکه غرب به مفهوم مسئولیت اجتماعی توجه کند، برای شهروندان مسلمان ترسیم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: نظام مالیات ستانی اسلامی برپایه قسط بنا شده و این نظام به فرد مسلمان یاری می رساند که ضمن عمل به قواعد اسلامی، وجوه اخلاقی زیست شهروندی اخلاقمدار و مسئولیت شناس مانند تامین هزینه ها برای کمک به فقرا، ایجاد زمینه های برخورداری تمام مردم از ثروت های عمومی و تقویت روحیه همگرایی را در خود تقویت کند.

کرباسیان گفت: نباید فراموش کرد که نظام مالیات ستانی اسلامی بر این اصل استوار است که تولید ثروت عمومی در میان آحاد مردم مسلمان صورت گیرد و از این راه زیست عزتمندانه برای آنها مهیا شود؛ این نگاه در دنیای امروز به معنای توسعه پایدار و مردمی تعریف می شود. به همین جهت امروز باید آگاه باشیم که از دل دین صلح طلب و متعالی اسلام می توان به یافته های عمیق در مورد پیوند اقتصاد و اخلاق و همچنین اقتصاد و توسعه رسید.

به عقیده وزیر اقتصاد، امروز کشورهای اسلامی می توانند با استفاده از ظرفیت نهفته در دل مفاهیم و با اتکاء به برخورداری های خود ضمن توسعه و ترویج نظام مالیات ستانی عادلانه به انتقال تجربیات برای توسعه بیشتر اقتصاد کشورهای اسلامی کمک کنند.

کرباسیان اظهار داشت: البته نظام مالیات ستانی اسلامی این مزیت را ایجاد کرده که کشورهای اسلامی با توجه به فرهنگ برآمده از قواعد دینی و وجود فرهنگ رفتاری مشترک بتوانند هرچه ساده تر این فرآیند همگن سازی را پیش برند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید تاکید کرد که پتانسیل های غیرقابل انکاری در اقتصاد کشورهای اسلامی وجود دارد که می توان با همافزایی، گسترش مبادلات مالی، سرمایه گذاریهای مشترک و توسعه فعالیتهای اقتصادی مولد و اشتغال آفرین، اقتصاد جهان اسلام را به قطبی موثر در اقتصاد جهانی تبدیل کرد.

کرباسیان اظهار داشت: دستیابی به این موقعیت ملزوماتی دارد که مهمترین آن مربوط به بازنگری در ساختارهای نظام مالیاتی تمام کشورهای اسلامی برای ایجاد شفافیت بیشتر و روانسازی و بروکراسی زدایی از نظام های مالیاتی به منظور رقابت پذیرکردن اقتصادهاست.

وی افزود: این مهم زمانی محقق می شود که همه ما در کشورهای اسلامی با نگاه به افق های بلند، ایجاد وحدت رویه و وفاق به سمت توسعه چنین دیدگاهی پیش برویم.

کرباسیان تاکید کرد: بر این اساس امروز ایران استراتژی های راهبردی را برای جهت دهی به مسیر اقتصاد کشور تدوین کرده است که برآمده از راهبردهای کلان سند اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه های ابلاغی رئیس جمهوری است.

وی افزود: برای ما این یک اصل است که هیچ حرکت بدون برنامه و غیرهدفمندی نمی تواند به سرانجامی مطلوب برسد. اما باید دقت کرد که اصلاحات در نظام های اقتصادی و بخصوص مالیاتی باید با نگاه بر چند هدف مشخص صورت گیرد.

کرباسیان اظهار داشت: ضرورت اقتصاد پرتحرک و رو به توسعه این است که با نظام مالی شفاف و عادلانه همراه باشد زیرا نظام مالیاتی چالاک، کارآمد، قوی و تیزبین در خدمت رشد اقتصادی و توسعه کشورها قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: امروز اقتصاد ایران در تلاش است تا مفهوم «اقتصاد امن» که توسط مقام معظم رهبری تببین شده، را با رویکرد ایجاد اقتصادی مقاوم، باثبات، مردم محور و توسعه خواه پیاده سازی کند که در چنین نگاهی به همخوان سازی ساختارهای مالیاتی و واقعیت های اقتصادی نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی باید در خدمت توسعه ملی قرار گیرد، افزود: در ایران هم نظام مالیاتی تلاش می کند تا نه در مقابل بنگاههای اقتصادی که در کنار آنها بیایستد؛ به این ترتیب فعال اقتصادی با احساس امنیت به فعالیت خود ادامه می دهد زیرا که این پیام از سوی دستگاه مالیاتی برای فعال بخش خصوصی ارسال شده که این نظام منصفانه، حرمتمدار، عاری از فساد و عاقلانه با مودیان و بخصوص صاحبان کسب و کار مواجه می شود.

کرباسیان با یادآوری اینکه نظام مالیاتی مدرن ترمز توسعه نیست و حتی بستر رقابت برابر را مهیا می سازد، گفت: نظام مالیاتی با این تعریف ضمن شناسایی بخش های فعال اقتصاد زیرزمینی که از پرداخت مالیات فرار می کند و در نهایت قیمت تمام شده خود را کاهش می دهد، اجازه نمی دهد که رقابت ناعادلانه در اقتصاد شکل گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام مالیاتی ایران تلاش می کند تا همراه کارآفرینان باشد و از مهمترین فاکتورهای این نگاه انتقادپذیری، مشاوره پذیری و روزآمدن کردن روش ها و مکانیزم های مالیات ستانی است.

همچنین تعیین مسیر برای اقتصاد ایران که بتازگی از بند تحریمهای ظالمانه و یکطرفه رها شده با عمل به اهداف اقتصاد مقامتی که تاکید برچهار رکن «درونزا»، «برون نگر»، «عدالت محور» و «دانش بنیان» بودن اقتصاد دارد، صورت می گیرد.

کرباسیان تاکید کرد: نظام اقتصادی ایران به این باور رسیده که توسعه با درآمدهای نفتی ضمن اینکه منجر به تضعیف رابطه میان دولت و ملت می شود، به شدت آسیب پذیر و متکی به مولفه های بیرونی مانند نوسان درآمدها تحت تاثیر کاهش قیمت نفت است که همین مورد منجر به ثباتزدایی از اقتصاد می شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل نظام اقتصادی ایران اساس کار خود را بر محور درآمدهای باثبات مالیاتی قرار داده است و به کارگیری این رویکرد سبب شد تا میزان درآمدهای مالیاتی کشور در سال گذشته 25 درصد رشد را تجربه کند.

به باور کرباسیان، نظام سیاسی ایران، بر محور مردم سالاری دینی و دموکراسی متکی بر آموزهای اسلامی بنا شده و این نظام فکری در تلاش است تا با تقویت رابطه مالی میان دولت و ملت، پایه های خدشه ناپذیر حضور دولت هایی پاسخگو، مردم محور و صلح طلب را مستحکم کند.

وی ادامه داد: اقتصاد ایران به دلیل پتانسیل های خود مانند برخورداری از نعمت امنیت در منطقه نسبتاً ناامن، زیرساختهای مناسب، مواهب خدادادی مانند معادن غنی و متنوع و نیروی کار تحصیل کرده، جوان و ارزان به شدت مورد توجه سرمایه گذاران بین المللی قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: همین امر ضرورتی را برای نظام اقتصادی ایران ایجاد کرده تا دست به بازنگری اصلاحی در ساختارهایی مانند نظام مالیاتی با اهداف راهبردی افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود مملوس در نظام مالیاتی از طریق افزایش سرعت، سهولت و شفافیت مالیاتی، تسهیل در امر وصول مالیات و افزایش رضایت مودیان مالیاتی بزند.

وی افزود: البته مسئله مهم و اساسی این است که اجرای صحیح سیاست های مالیاتی مستلزم وجود دستگاه مالیات ستانی مقتدر، کارآمد، چابک، مجهز به فنآوریهای روز و سازگار با گسترش روزافزون مبادلات فرامرزی و مفهوم اقتصاد دیجیتالی است. نظام مالیاتی ایران با توجه به این مقدمات دو رویکرد اساسی را پیش روی خود قرار داده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نخستین اقدام اصلاح فرهنگ عمومی شهروندان در جهت توجه به پرداخت مالیات است که قدم های اساسی در این زمینه برداشته شده است، گفت: نباید از یاد برد که اصلاح فرهنگ عمومی امری زمانبر و البته بی اندازه موثر در توسعه اقتصادی به شمار می آید.

کرباسیان با تاکید بر بازنگری در فرهنگ مالیات ستانی در کشور اظهار داشت: نظام مالیاتی ایران با بکارگیری روش های مدرن و منطقی تلاش کرده تا سیستم بروکراتیک و نیروی انسانی خود را متناسب با نیازهای امروز اقتصاد همخوان و مدر ن سازی کند.

وی از اصلاح قانون مالیات های مستقیم، بازنگری و اصلاح قانون فعلی مالیات برارزش افزوده در قالب لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تهیه و ارائه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوقهای مکانیزه فروش به عنوان اصلی ترین اقدام های دولت در حوزه سیاست های مالیاتی برشمرد.

وزیر اقتصاد، پیاده سازی طرح جامع مالیاتی را از جمله اقدام های دولت برای اصلاح ساختاری در عرصه مالیات اظهار داشت: در این زمینه ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان و کاهش بار مالیاتی بخش تولید در دستور کار است.

وزیر اقتصاد افزود: در حوزه خدمات مالیاتی نیز می توان به ساماندهی مجوزها و تسهیل محیط کسب و کار، اصلاحات اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده به ویژه در خصوص استرداد اعتبار مالیاتی صادرکنندگان و گسترش الکترونیکی کردن فرآیندهای مالیاتی و تسهیل امور مودیان اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: نباید از نظر دور داشت که دستیابی به اهدافی مانند اتکای کشور به درآمدهای پایدار مانند مالیات از طریق یک نظام مالیاتی پیشرو و توسعه یافته بدست می آید که حامی تولید، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال باشد.

کرباسیان اظهار داشت: برای ایجاد چنین نظام مالیاتی علاوه بر همراهی تمام ارکان اقتصادی کشورها، نیاز به ایجاد اعتماد عمومی در آحاد مردم و همچنین توسعه همکاریهای بین المللی به جهت بهره گیری از تجربیات مشترک وجود دارد.

وی افزود: نظام مالیاتی ایران آماده است تا تجربیات خود را در اختیار کشورهای جهان اسلام قرار می دهد و همچنین امیدوار است که بتواند با برگزاری چنین کنفرانس هایی و در فضایی کارشناسی، علمی و منطقی از یافته ها و تجربیات دیگر کشورهای جهان در این حوزه نهایت بهره را ببرد.

چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی تا 22 آذر ماه در تهران برپاست.

در این کنفرانس که به شکل سالیانه برگزار می شود، نمایندگان مالیاتی از کشورهایی چون مالزی، پاکستان، لبنان ، عراق و سوریه حضور دارند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری