{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 223996

تدوین برنامه‌های حمایتی به‌منظور حمایت از کودکان کار

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت:دولت مصوب کرد که در خصوص ثبت نام کودکان خارجی همانند کودکان ایرانی انجام شود و هر رفتاری که با کودکان ایرانی می شود با آنها هم صورت خواهد گرفت.

«علی ربیعی» روز دوشنبه، افزود: ممکن است در بعضی مناطق که تخلف شده باشد اما این تخلفات به سرعت گزارش و مورد رسیدگی قرار می گیرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، ربیعی در خصوص موضوع سوء تغذیه کودکان نیز گفت: در مورد درمان کودکانی که دچار سوءتغذیه هستند تا در سال های آینده با مشکل مواجه نشوند و زنان بارداری که دچار این عارضه هستند برای اینکه کودک نارس به دنیا نیاورند حمایت غذایی چند سال است که انجام می شود.

وی افزود: برای پیگیری از کودک آزاری اورژانس اجتماعی ایجاد و در شهرهای دیگر هم اورژانس اجتماعی گسترش یافته است .

ربیعی یکی از وظایف دیگر اورژانس اجتماعی را ارائه گزارش در مورد کودک آزاری عنوان کرد و گفت: با حکم مقام قضایی به موارد کودک آزاری رسیدگی می شود، این هم از جمله کارهای مهمی بوده که انجام شده و دنبال کردیم .

ربیعی بیان داشت: کودکانی که به سن مدرسه می رسند اما آموزش نمی بینند لیست آنها تهیه شده و با اقداماتی در حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفته است این کودکان هر سال مشخص می شوند و با بانک اطلاعاتی که در اختیار معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است،شهر و روستای محل اقامت آنها شناسایی و روند پیشگیری از بازماندگی از تحصیل دنبال می شود .

وی با اشاره به استان بوشهر گفت: بر اساس گزارش استان بوشهر،هشت کودک بازمانده از تحصیل را نتوانسته اند بیابند.

وی ادامه داد: به علت برخی دیدگاههای فرهنگی به ویژه دختران در برخی مناطق با ممانعت تحصیلی مواجه هستند ، با برخی نظام های مذهبی و فرهنگی و ساز و کارهای منطقه ای در حال گفت و گو هستیم تا بتوانیم آنها را در سطح مدارس بیاوریم به طوری که حتی در برخی از مناطق با هزینه دولت تحصیل این کودکان پیگیری می شود.

کودکان کار

ربیعی در خصوص کودکان کار گفت:در بحث کودکانی که مورد سوء استفاده کار قرار می گیرند در اجرا با کمی مشکل مواجه شد زیرا سلائق متفاوتی در این زمینه وجود داشت .

وی تاکید کرد: درصدد هستیم وحدت رویه برای موضوع کودکان کار ایجاد کنیم که در وهله نخست باید شناسایی شوند.

ربیعی گفت: کودکان یاد شده چند دسته هستند؛ دسته ای از آنان کودکانی هستند که مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و فاقد پدر و مادر هستند، دسته دیگر دارای پدران معتاد هستند که آنها را ترک کرده اند.

وی ادامه داد: افرادی که از این کودکان سوء استفاده می کنند به مراجع قضایی معرفی می شوند، این کودکان مورد حمایت و نگهداری قرار می گیرند و دولت خانواده آنها می شود.

وزیر کار افزود: همچنین بخشی از این کودکان خانواده دارند که به خانواده ها تحویل می دهیم و خانواده ها تحت مددکاری قرار می گیرند؛ اگر کار این کودکان ناشی از فقر باشد به نوعی مساله آنها را حل می کنیم و اگر ناشی از مسایل فرهنگی خانواده باشد در حقیقت کودک آزاری محسوب می شود که با دستور مقام قضایی برای مدتی اجازه نگهداری به ما خواهد داد تا بتوانیم کودکان را نگهداری کنیم.

وی تاکید کرد: کودک باید کودکی کند و دولت در صدد است که برنامه های حمایتی برای این کودکان تدوین کند.

ربیعی ادامه داد: همچنین در مهدهای کودک نوعی آموزش را دست اجرا داریم که این آموزش، آشنایی با فنونی است که در آینده بتوانند مهارت بیابند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری