{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد:

مدیرعامل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا گفت: به صورت کلی وضعیت بازار سرمایه نگران کننده نیست و رشد خوبی داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، محسن رحمتی، درگفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: رشد شاخص  بیش از اندازه نبوده و به نظر می‌رسد که پس از استراحت کوتاهی، بخشی از بازار و سهم ها برای رشد پتانسیل دارند.

وی افزود: اما رشد شدیدی که به واسطه افزایش نرخ ازر و تورم داشتیم تا حدود زیادی در بازار اعمال شده  و نمی‌توان انتظار رشد سریعی را داشت اما نگرانی وجود ندارد و می‌توان گفت تا پایان سال 98، بازار سرمایه بهترین بازار برای سرمایه گذاری در کشور خواهد بود.

رحمتی درخصوص واقعی یا حباب بودن رشد شاخص گفت: اگر منظور از واقعی بودن رشد، وجود مبنایی اقتصادی برای این موضوع است باید گفت که این مبنا وجود دارد.

وی اضافه کرد: زمانی که در کشور شرایط تورمی وجود دارد، افزایش شدید نقدینگی صورت می گیرد و این امر، خود را در میزان فروش شرکت ها نشان می‌دهد و قطعا در هزینه های شرکت نیز تاثیرگذار است اما در نهایت سود خالص شرکت ها را افزایش می دهد و این افزایش سود به افزایش قیمت این شرکت ها منجر می شود.

مدیرعامل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا تصریح کرد: درواقع این افزایش شاخص حبابی نبوده هرچند این افزایش به واسطه عملیات شرکت ها نبوده و به واسطه افزایش نرخ ارز بوده  اما به صورت کلی حبابی وجود ندارد،به غیر از سهم های خاصی که شاید بی رویه افزایش پیدا کرده اند.

رحمتی اظهار داشت: خوش‌بختانه با گذشت زمان، جذابیت و پتانسیل بازار سرمایه برای عامه مردم بیشتر شناخته می شود. اگر به میزان ثبت نام جدید مشتری ها در کارگزاری ها و کدهایی که گرفته می شود نیز نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که فرهنگ سهام داری درحال جلو رفتن است و این امر، اتفاق خوبی است.

وی گفت: بازار سرمایه از منظر ماهیت، مزیت هایی ساختاری نسبت به بازار مسکن، طلا، ارز یا بازارهای سنتی که عموم مردم برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنند، دارد. این بازار هم ابزارهای متنوع تر و هم روش های مناسب تری برای مدیریت و کنترل و هم با درنظر گرفتن توان نقد‌شوندگی، بازدهی بیشتری دارد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا بیان کرد: تاکنون مورد خاصی از شرکت هایی که صورت های مالی شفاف ندارند، دیده نشده  و از یک سال گذشته تاکنون وضعیت صورت های مالی مناسب تر شده و نظارت بورس نیز درمقایسه با قبل افزایش یافته است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری