{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در گفت وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد:

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید،ازوجود نداشتن شرایط مناسب برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، سیاوش وکیلی، درگفت وگو با اقتصادآنلاین گفت: در حال حاضر وضع بازار سرمایه خوب است اما از نظر واگذاری سهام  شرکت های دولتی، کشش مناسبی وجود ندارد.

وی افزود:به طور کلی بازار سرمایه از خروج سهام شرکت های دولتی استقبال نمی کند اما این به معنی مخالفت با این موضوع نیست و نکته اصلی مربوط به زمان و نحوه عمل این کار است.

وکیلی،با اشاره به عوامل مختلف برای مورد استقبال قرار نگرفتن واگذاری سهام شرکت شرکتهای دولتی گفت: شرکت هایی که دولت در آن ها نقش دارد از نظر راندمان، بهره وری و سیاست های کلی متورم بوده و وضعیت سودآوری خوبی ندارند،به همین دلیل است که مورد استقبال قرار نمی گیرند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید، گفت:می توان تفکیکی را میان شرکت ها درنظر گرفت و سهام هایی که در بازار شناوری دارند و حجم بزرگی را به خود اختصاص داده اند، بیشتر حقوقی ها در آنها فعالند و سهام هایی که کم حجم بوده و بازار پایه را شکل می دهند، حقیقی ها در آن ها بازیگراصلی هستند.

وی،اضافه کرد: بازیگری سهامدارن حقوقی بیشتر از حقیقی است و سهام های کوچک که کم حجم و کم معامله هستند و شناوری کمتری دارند به میزان کمتری خریداری می شوند اما سهامداران حقیقی نمود بیشتری بر روی بازار دارند زیرا تعدد معاملات و نماد آن ها بیشتر است.

وکیلی، درباره وضعیت روزهای آینده بازار سهام گفت: عوامل خارجی بر وضعیت روزهای آینده بازار سهام تاثیرگذار خواهند بود وروند نزولی دلار که در چند روز اخیر شروع شده بر روی سودآوری شرکت های صادراتی تاثیر خواهد گذاشت مگر اینکه اخبار غیرمترقبه مثبت یا منفی رخ دهد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری