{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

درمانگاهی واقع در هشتگرد قدیم البرز به افراد واجدشرایط ذیل جهت همکاری نیازمند است:

پزشک عمومی لود بیمار مناسب
پرداخت منظم ماهانه
اتاق رست مناسب
متقاضیان واجد شرایط می توانند با اطلاعات درج شده در آگهی (مدیر درمانگاه) تماس حاصل فرمایند.

 مقطع: ندارد

 تلفن: 09192658995

 مهلت: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری