{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
دکتری فیزیک یا مهندسی هسته ای جهت تحقیقات در امور اپتیک و لیزر (پاره وقت)
متقاضیان گرامی جهت تکمیل و ارسال رزومه، به اطلاعات درج شده در آگهی مراجعه فرمایید.
 تلفن: 02144787822 
 مهلت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری