{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت صنایع استیل البرز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس سیستم ها و روش ها خانم/آقا
همکاری با واحدهای مربوطه جهت شناسایی، طراحی و استقرار فرآیندهای سازمان
مهندسی مجدد و بهبود مستمر فرآیندها با همکاری سایر واحدها و شناسایی مسائل، مشکلات و مغایرت های اجرایی با فرآیندهای تدوین شده
ارزیابی اجرای فرآیندهای تعریف شده و پیگیری رفع مغایرت های شناسایی شده با ممیزی و اجرای اقدام های مناسب اصلاحی
تهیه، تدوین، بازنگری و توسعه آیین نامه ها، روش های اجرایی، دستورالعمل ها، رویه ها و فرم های تعیین شده و پیگیری تایید و تصویب آنها
تهیه و تدوین مستندات تحلیل فرآیندی جهت مکانیزاسیون فرآیندها و توسعه سیستم ها
مستند سازی دسترسی های مورد نیاز تعریف شده در سیستم های مکانیزه جهت ارائه آن به واحد فناوری اطلاعات
مشارکت در پیاده سازی الزامات استانداردهای انتخاب شده و نگهداری استانداردهای پیاده سازی شده
 لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایع
داشتن روحیه تعاملی و تسلط به روش های شناسایی، طراحی و استقرار فرآیندهای سازمان و استانداردهای طبقه بندی فرآیندها
 تسلط به استاندارد BPMN و نرجیحا نرم افزارهای BPMS
 تسلط به مهندسی مجدد ، بهبود مستمر فرآیندها با همکاری ذینفعان و ارزیابی و ممیزی فرآیندها
12. آشنایی با استانداردهای مدیریت کیفیت
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با درج عنوان شغلی در قسمت موضوع ایمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
ایمیل: s.hadiyan@steelalborz.com

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری