{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

از یک مسئول دفتر مدیرعامل خانم آشنا به زبان انگلیسی لیسانس زبان یا صنایع دعوت به همکاری می شود.

افراد واجد شرایط خواهشمند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

info@parsegzoz.com

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری