{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

به مدیر داخلی جهت مدیریت داخلی مجتمع مسکونی در تهران نیازمندیم.

مدیر داخلی
ترجیحا بازنشسته
با سابقه کاری
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
hamidzsabet@gmail.com

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری