{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت بازرگانی به یک کارشناس حسابداری ترجیحا خانم در منظقه ۱و ۴ شهرداری تهران نیازمند است.

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

col.ghamsarimoj@yahoo.com

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری