{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

جهت توزیع و جمع آوری حرفه ای، بسته های پستی در شعبه شمال شرق تهران به یک مرد جوان با روابط عمومی خوب، مجهز به وانت نیاز مندیم.

شرایط شغلی:

درآمد ثابت خوب، بیمه و قرارداد استخدامی و پورسانت

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

mhiagh@gmail.com

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری