{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک مجموعه تولیدی در زمینه صنایع غذایی جهت تکمیل سرمایه انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

مدیر برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی خانم/ آقا کارشناسی حسابداری/ مدیریت مالی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی/ MBA سابقه کاری مفید
تسلط کامل بر مهارت های 4گانه زبان انگلیسی (مصاحبه به زبان انگلیسی می باشد)
مسلط به بودجه بندی با روش های نوین
مسلط به مکانیزم های پیش بینی فاکتورهای اقتصادی
توانایی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
تسلط بر تهیه و تحلیل نسبت های مالی/ اقتصاد مهندسی
تهیه گزارشات مدیریتی برای تسهیل تصمیم گیری استراتژیک مدیریت ارشد
مسلط به برنامه ریزی استراتژیک مالی
تسلط به طراحی و اجرای شاخص های کلیدی عملکرد مالی
مسلط به مدیریت ریسک و روش های بهینه سازی آن
مهارت بالای برقراری ارتباط به ویژه با مدیران جهت شناسایی خواسته و انتظارات آنان در حوزه مالی
مسلط به فرآیندهای مالی و بهبود آن ها از بعد هزینه و چرخه های مالی
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
درج عنوان شغلی در ایمیل ارسالی الزامی است و به رزومه هایی که عنوان شغلی آن ها مشخص نمی باشد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آدرس ایمیل: Job@kvss.ir
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری