{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت افرا سیستم میهن تولید کننده نرم افزارهای مالی و اداری جهت تکمیل نیروی واحد پشتیبانی نیاز به تعدادی کارآموز دارد.

شرایط کار: 22 تا 35 سال

رشته تحصیلی:

رشته های مرتبط با کامپیوتر

مدت کارآموزی : 15 روز تا 3 ماه 

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

mohsenlotfi1361@yahoo.com

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری