{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک تیم استارتاپی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به یک نفر در رشته های زیر نیازمند است:

دانشجوی خوش ذوق گرافیک مسلط به نرم افزارهای گرافیکی

Golpackage@gmail.com

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری