{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت دارویی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

نماینده علمی
با حقوق مکفی و بیمه
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر تحت عنوان نماینده علمی ارسال نمایند.
آدرس ایمیل: cv@sinagostarco.com
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری