{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس جذب برون سازمانی
نوع همکاری : تمام وقت
محل کار : تهران
سن :حداکثر 40
جنسیت:---
سابقه کاری : حداقل یکسال مرتبط
تحصیلات حداقل کارشناسی
دانش تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز :
قدرت بیان قوی
آشنایی با آئین نامه ها و مقررات اداری و آموزشی و دستورالعملهای مربوطه
آشنایی با روشهای برنامه ریزی آموزشی
آشنایی با نظامهای آموزشی و نرم افزارهای مربوطه
آشنایی با روشهای نیازسنجی آموزشی
آشنایی با نحوه ارزیابی و گزینش مربیان و مدرسان آموزشی
آشنایی با نحوه تعیین اهداف رفتاری و محتوای برنامه‌های آموزشی
توانایی تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی طبق ضوابط مورد نیاز ارگان های خصوصی و دولتی
شرح شغل و وظایف:
رعایت آخرین قوانین و مقررات سازمان ها، شرکت های خصوصی، مقررات داخلی شرکت شرکت ها و ارگان های دولتی در انجام امور محوله از طریق مطالعه و پیگیری موضوع
تهیه و تدوین برنامه زمانبندی آموزشی به منظور برنامه ریزیهای لازم برای برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت
مطالعه و بررسی امکانات آموزشی و اقدام در جهت عقد قرارداد
ارزیابی کمی و کیفی دوره های آموزشی برگزار شده به منظور تاثیر آنها در نحوه انجام وظایف، افزایش بهره وری
شناسایی و برقراری ارتباط با موسسات، ارگان های دولتی و خصوصی و..
پیگیری تامین امکانات مورد نیاز برای برگزاری دوره آموزشی در داخل شرکت
شرکت در مناقصات حوزه آموزش ضمن خدمت
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
آدرس ایمیل: pnumobin1396@gmail.com

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری