{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

به ردیف شغلی با شرایط زیر جهت همکاری در تهران نیازمندیم:

1 سرپرستان و مجریان کارگاه پروژه های بازسازی و طراحی داخلی ساختمانهای لوکس شرایط:

– مسلط به بازسازی و نوسازی، نکات  اجرایی، اصول و ضوابط نظام مهندسی و شهرداری مسلط به دیتلها و  نازک کاری ظریف کاری و تمیزی
– توانایی در تحویل گزارش روزانه، متره برآورد و صورت وضعیت پیمانکاران و زمانبندی پروژه
– منظم منظبط و آراسته
– محدوده کار شمیرانات و شمال تهران
– توان مدیریت جهت پروژههای  ٢٠٠ تا ٢٠٠٠ متر
فقط دارندگان رزومه سرپرستی و اجرای پروژه های طراحی داخلی لوکس همراه نمونه کار تصویری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه دارای موارد فوق نیستید لطفا از ارسال ایمیل خوداری فرمایید
(لطفا در ایمیل رزومه، شماره تماس، حقوق درخواستی درج شود)
(رزومه تصویری از کارهای انجام شده اجرای پروژه های داخلی قابل بازدید الزامی می باشید)

اطلاعات تماس : Viraluxe@yahoo.com

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری