{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت فناوران اطلاعات خبره ، تولید کننده نـرم افزارهای صنعت بیـمه در تهران دعوت به هـمکاری می نماید.

1 برنامه نویس #C
برنامه نویس ارشد : مسلط به #C و SQLServer
دارای سابقه و پروژه کد نویسی
حداقل 3 سال مهندسی کامپیوتر نرم افزار ، ریاضی کاربرد در کامپیوتر
2 برنامه نویس ارشد BI
 مسلط به طراحی بانک های اطلاعاتی
مسلط به طراحی انباره های داده
تسلط به زبان TSQL
 تسلط به مباحث Performance Tuning در Query
 مسلط به SSIS و تکنیک های طراحی و پیاده سازی ETL
 مسلط به SSAS و تکنیک های طراحی و پیاده سازی Qube
 مسلط به یکی از ابزارهای استاندارد ساخت دشبورد
 آشنایی با زبان Net.
5 سال سابقه کاری مرتبط مهندسی کامپیوتر نرم افزار ، ریاضی کاربرد در کامپیوتر(فارغ التحصیل دانشگاه معتبر)
3 برنامه نویس SQL
 تسلط کامل بر T-SQL
 تسلط به مباحث Performance Tuning در Query
 تسلط به یکی از ابزارهای گزارش سازی
 آشنایی با مباحث Data Warehousing، ETL
 آشنایی با یکی از زبانهای برنامه نویسی
3 سال سابقه کاری مرتبط مهندسی کامپیوتر نرم افزار ، ریاضی کاربرد در کامپیوتر(فارغ التحصیل دانشگاه معتبر)
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
درج عنوان شغلی در موضوع ایمیل الزامی است
آدرس ایمیل: job98@iraneit.com
وب سایت: www.iraneit.com
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری