{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

به تکنسین رادیولوژی با سابقه کار جهت کار در بیمارستان خصوصی در تهران (مرکز شهر) نیازمندیم.

تلفن: 02166706569 

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری