{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت معتبر نورگستر بسحق واقع در جاده قدیم کرج(شهرک صنعتی گلگون)جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری میکند.

مدیر تضمین کیفیت 1 نفر
حداقل مدرک کارشناسی در رشته مرتبط
دارای حداقل 5 سال سابقه کاری در سمت تضمین کیفیت
حداکثر سن 40 سال
جهت اخذ استاندارد ملی برای چراغ خودرو
تعیین الزامات کیفیت مواد خام(مواد اولیه)با تامین کنندگان کالا و خدمات اقدام به عنوان یک کاتالیزور برای تغییر و بهبود عملکرد کیفیت
ثبت.تجزیه و تحلیل و توزیع اطلاعات اماری
2 مدیر مالی 1 نفر
دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد(حسابداری-مدیریت مالی)
دارای حداقل 5 سال سابقه کار به عنوان مدیر مالی
کنترل حسابها و بهای تمام شده کالا
حداکثر سن 50 سال
ارائه جامع گزارشات مالی-مالیاتی
تسلط کامل به امور مالیاتی
3 انباردار 1 نفر
دارای مدرک کارشناسی
حداکثر سن 40 سال
دارای حداقل 5 سال سابقه کاری در زمینه مرتبط
اشنا به اصول انبارداری
اشنا با سیستم کامپیوتری انبارداری
منظم و منظبط و متعهد
(در ضمن کار شرکت تولید چراغ خودرو می باشد و آدرس جاده قدیم کرج (شهرک صنعتی گلگون میباشد)
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
آدرس ایمیل: noor1gostar@yahoo.com
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری