{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت دانش بنیان حافظ وارش در تهران استخدام می نماید:

1 کارشناسی ارشد آزمایشگاه یک نفر خانم یا آقا
با مهارت کافی در سنتز و شناسایی مواد شیمیایی مورد مطالعه
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل اعلام شده ارسال نمایند.

اطلاعات تماس : job@vareshco.com

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری