{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت رتبه یک بازرسی در زمینه نفت و گاز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر بصورت دعوت به همکاری می نماید.

برنامه نویس
ASP.Net C# Web Form
ASP.Net C# MVC
HTML Jquery CSS
آشنایی با AJAX
SQL Server (آشنایی با نوشتن پروسیجر و توابع)
نرم افزار های گزارش گیری از قبیل استیمول ریپورت
Entity Frame Work
توانایی تحلیل مسئله و کار گروهی
آشنایی با موارد زیر مزیت محسوب می شود:
Assembly
++C
Telerik
CLR
Visual Studio Code
Socket Programming
Multi Thread Programming
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
آدرس ایمیل: sadeghiafzalhossein@gmail.com
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری