{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

به یک پیک موتوری رستوران آشنا به نارمک نیازمندیم.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

ghasemi_baran@yahoo.com

رستوران اناردونه

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری