{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت معتبر صنعتی جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

001 رئیس حسابداری آقا
کارشناسی وکارشناسی ارشد حسابداری و رشته های مرتبط
تهیه تراز نامه،صورتها و گزارشات مالی ماهیانه و دوره ای
تسلط به مباحث بودجه
انجام محاسبات قیمت تمام شده ، ضایعات و...
جمع آوری ، نظارت و کنترل کلیه اسناد حسابداری و انبار
تهیه و تنظیم دستورالعملها ، روشها و رویه های مالی بمنظور ایجاد هماهـنگی و انجـام عمـلیات حسابداری در واحد های مختلف بر اساس استانداردهای تعیین شده
طبقه بندی حسابها ـ ودرصورت نیاز ـ طبقه بندی گروه کالاها وکدینگ مربوط به موجودیها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه
پیش بینی ، طرح ریزی و ارائه بودجه دوره ای شرکت براساس برنامه ها ، پروژه ها وسفارشات و نیازهای اعلام شده
دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها
تجربه کاری مفید حداقل بالای 10 سال
منظم ، پیگیر، دارای روحیه تعامل و ارتباط کاری سازمانی
توانائی و سابقه کار با نرم افزارمالی تدبیر
حقوق ، مزایا ، بیمه ( تامین اجتماعی ، تکمیلی) و سایر مزایای انگیزشی
موقعیت و دسترسی دفتر شرکت
002 کارشناس خزانه آقا
کارشناسی حسابداری و رشته های مرتبط
ثبت وانجام کلیه امور مربوطه به اسناد و چکهای دریافتی و پرداختی
توانایی ارائه گزارشات مختلف مربوط به خزانه داری
پرداخت حقوق کارکنان طبق آیین نامه های داخلی و مدیریت داراییهای جاری
تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی طبق آیین نامه ها
منظم ، پیگیر، دارای روحیه تعامل و ارتباط کاری سازمانی
تجربه کاری مفید حداقل بالای 3 سال
امانتدار ، امین و متعهد
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
آدرس ایمیل: m_eyvazi80@yahoo.com
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری