{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت بین المللی جهان تجارت دوان جهت تکمیل کادر بازرگانی خود در استان تهران از یک نفر واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس بازرگانی و امور گمرکی
آشنایی و تسلط کامل به EPL (اظهار کالا)
ثبت سفارش
اسناد حمل
آشنا با انگلیسی و کامپیوتر
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
آدرس ایمیل: job.opportunities.dwtco@gmail.com

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری