{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت معتبر در تهران استخدام می نماید:

حسابدار با 5 سال سابقه مفید
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل اعلام شده ارسال نمایند.

اطلاعات تماس: job1@payeshco.com

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری