{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت درمانت (شاخه بیمه های تکمیلی درمانی بیمه سامان) از پزشکان عمومی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

پزشک معتمد
نیازی به پروانه درمان نیست
با سابقه کار در محیط بیمه های درمانی
بررسی دستورات پزشک مبنی بر اقدامات سرپایی و بستری و
انطباق با بیمه نامه و تعیین سقف ریالی اقدامات
بررسی پرونده های پزشکی
معاینات پزشکی جهت تایید اقدامات جراحی
میزان پرداختی برای فعالیت اعلامی توافقی و پس از مصاحبه حضوری تعیین خواهد گردید.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره تلفن زیر (داخلی 3366) تماس حاصل نمایند.
تلفن: 0218943
آدرس ایمیل: hr@darmanet.ir

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری