{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت معتبر IT (رایان نیک تجهیز) در تهران افراد واجد شرایط ذیل را استخدام می نماید:

کارشناس شبکه های کامپیوتری جهت فعالیت در بخش امنیت شبکه

از واجدین شرایط درخواست می گردد رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل درج شده ارسال نمایند.

اطلاعات تماس: jobs@rayan-net.com

 

ارسال نظر