{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک هلدینگ معتبر تولیدی- بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس مالی خانم
حداکثر سن 30 سال
آشنا به حسابداری شرکت های بازرگانی
آشنا به فرایندهای تامین مالی داخلی و خارجی 
آشنا به زبان انگلیسی
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه عکسدار خود را در قالب PDF به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

به رزومه هایی که غیر از شرایط فوق الذکر ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آدرس ایمیل: sfs.job2019@gmail.com

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری