{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

به مهندس اجرایی با ۵ تا ۱۰ سال سابقه برای مسئولیت کارگاه در شرکت پل سازی در تهران نیازمندیم.

آدرس ایمیل: robon.resume@yahoo.com

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری