{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت گلبرگ غذایی کوروش یکی از شرکت­های تابعه گروه صنعتی گلرنگ جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

1 مدیر صادرات 1 کارشناسی ارشد ترجیحا"مدیریت بازرگانی 5سال تهران
2 کارشناس صادرات 2 کارشناسی ترجیحا"مدیریت بازرگانی 2سال
3 مدیر بازاریابی داخلی / خارجی 1 کارشناسی ارشد بازاریابی 5سال
4 کارشناس بازاریابی داخلی / خارجی 2 کارشناسی بازاریابی 2سال
5 مدیر کنترل کیفیت 1 کارشناسی ارشد صنایع غذایی 5سال
6 کارشناس کنترل کیفیت 1 کارشناسی صنایع غذایی 2سال
7 سرپرست حسابداری صنعتی 1 کارشناسی ارشد حسابداری 5سال
8 کارشناس حسابداری صنعتی 2 کارشناسی حسابداری صنعتی-دیپلم ریاضی 2سال
متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا مورخ 98/05/16 رزومه و مدارک و سوابق خود را به ایمیل یا شماره فکس زیر ارسال نمایند و یا با شماره زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02188553420
فاکس: 02189778155
آدرس ایمیل: hr@golbargfood.com
وب سایت: golbargfood.com
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری