{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک آزمایشگاه پاتوبیولوژی جهت تکمیل کادر خود در شمال استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

مسئول فنی پاتولوژیست 1 نفر
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل نمایند.
موبایل: 09902160308
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری